Skladištar

Zagrebački holding d.o.o
Podružnica Robni terminali
Jankomir 25
Zagreb, 4. studenoga 2019.
 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Skladištar
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS/VK
Radno iskustvo jedna godina radnog iskustva
Uvjeti rada rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, nepovoljni mikroklimatski uvjeti pri radu na otvorenom,
mogućnost nastanka mehaničkih opasnosti prilikom skladištenja i izdavanja robe
Posebni uvjeti: opća tjelesna sposobnost i pokretljivost, osnovno znanje rada na računalu - MS Office
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, e-ispis HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397