Skladištar I

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
U Zagrebu,26. studenog 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Skladištar I
Broj radnika: 2 radnika (dva)
Trajanje potrebe: Privremeno
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS- metalskog ili građevinskog smjera
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti:  
Uvjeti rada:  
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 2,1
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397