Šef kuhinje ( Pj hostel Cvrčak u Dugoj Uvali i Pj hostel Zlatokrila u Velom Lošinju)

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 4. ožujka 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Šef kuhinje ( Pj hostel Cvrčak u Dugoj Uvali i Pj hostel Zlatokrila u Velom Lošinju)
Broj radnika: 2 (dva)
Trajanje potrebe: ODREĐENO, probni rad u trajanju od tri mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS/VK
Radno iskustvo: 1 godina na poslovima kuhara
Posebni uvjeti:  Organizacijske sposobnosti, aktivno korištenje MS Office paketa, timski rad, majstorski ispit, poznavanje provođenja inventura
Uvjeti rada: rad u smjenama
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 2,40
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397