Šef kuhinje (hotel Tomislavov dom, Zagreb)

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 27. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Šef kuhinje (hotel Tomislavov dom, Zagreb)
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe:  ODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS/KV
Radno iskustvo: 1 godina iskustva na poslovima kuhara
Posebni uvjeti: aktivno korištenje MS office paketa, timski rad, položen majstorski ispit, poznavanje provođenja inventura
Uvjeti rada: rad u smjenama
 Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 2,40
Rok za dostavu ponuda: 3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397