Savjetnik za ekonomsko financijske poslove i marketing

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1
Zagreb, 7.2..2020.
 
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: Savjetnik za ekonomsko financijske poslove i marketing
Broj radnika:  1 radnik
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje:  VSS - ekonomskog ili drugog smjera
Radno iskustvo:  4 godine
Posebni uvjeti:  -
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 3,0
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Molba, životopis, preslika diplome, ispis staža HZMO
 
Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.