Savjetnik-odnosi s javnošću

Zagrebački holding d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o
Folnegovićeva 1
U Zagrebu, 27. studenoga 2019.
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Savjetnik- odnosi s javnošću
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, društvenog, tehničkog ili drugog smjera
Radno iskustvo 4 godine
Posebni uvjeti: -
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 3,0
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, ispis staža iz HZMO
 
Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim potencijalima Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. putem pošte na adresu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb, ili na e-mail vio.ljudskipotencijali@zgh.hr.

Uvjeti za popunjavanje navedenog radnog mjesta utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397