Samostalni refernt prodaje i rezervacija

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
Maksimirska 51
U Zagrebu, 14. svibnja 2019.
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni refernt prodaje i rezervacija (Odjel prodaje)
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: Određeno, probni rad od 3 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Radno iskustvo: 2 godine na istim ili srodnim poslovima
Posebni uvjeti: Rad na računalu, vozačka dozvola B kategorije
Uvjeti rada: Rad u smjenama
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 2,9
Rok za dostavu ponuda: 3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: Zamolba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Službi upravljanja ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ili putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397