Samostalni referent za zapošljavanje i radne odnose

Zagrebački holding d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o
Folnegovićeva 1
U Zagrebu, 12. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent za zapošljavanje i radne odnose
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS, društvenog ili općeg smjera
Radno iskustvo 3 godine 
Posebni uvjeti: -
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 2,6
Rok za dostavu ponuda:  5 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi u Službi za upravljanje ljudskim potencijalina Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397