Samostalni referent za razvoj, kvalitetu I marketing

Zagrebački holding d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 27. svibnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent za razvoj, kvalitetu I marketing
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, društvenog, prirodoslovnog, zdravstvenog ili tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo Najmanje 3 godine
Uvjeti rada 5 dana u tjednu
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome i e- radna knjižica HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397