Samostalni referent za pravne poslove

Zagrebački holding d.o.o.
Gradska groblja
U Zagrebu, 24. srpnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent za pravne poslove
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- Pravni fakultet
Radno iskustvo 2 godine
Rok za dostavu ponuda:  8 dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis; preslika diplome, elektronički ispis o radno-pravnom statusu/preslika radne knjžice

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397