Samostalni referent za nadzor izgradnje objekata

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
U Zagrebu, 10. travnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent za nadzor izgradnje objekata
Broj radnika: 2 (dva) 
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- građevinskog, strojarskog ili drugog smjera
Radno iskustvo: 2 godine
Posebni uvjeti:  
Uvjeti rada: -
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 3,2
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome, ispis radnog staža HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Službi ljudskih potencijala Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397