Samostalni referent za građevinsko- geodetske poslove

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 21. veljače 2019.
PONOVLJENI JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent za građevinsko- geodetske poslove
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, građevinskog/ geodetskog smjera
Radno iskustvo: 2 godine
Dodatna stručna znanja: MS Office aplikacijei, Auto CAD
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397