Samostalni pravni referent - ZGPARKING

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebparking
U Zagrebu, 10. kolovoza 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
  
Naziv radnog mjesta:  Samostalni pravni referent
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME (do povratka radnice s rodiljnog dopusta)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS (pravni fakultet)
Radno iskustvo 3 godine iskustva na pravnim i kadrovskim poslovima
Posebni uvjeti poznavanje rada na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba,životopis, preslika diplome, potvrda vjerodostojnosti diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel za upravljanje ljudskim resursima Direkcije, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397