Samostalni inženjer 2

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebački digitalni grad
U Zagrebu, 25. listopada 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni inženjer 2
Broj radnika: 2 (dva)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: poželjno radno iskustvo u trajanju od pet godina u struci, iskustvo na infrastrukturnim  i razvojnim projektima
Posebni uvjeti: Osnovno znanje rada na racunallr (MS Office). poželjno poznavanje rada u Auto CAD-u. pozeljno imali ollastenje nadležne komore
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diploma, elektronički zapis radnog staža u HZMO
Uvjeti rada: prva smjena, redovito radno vrijeme

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397