Samostalni ekonomist 3

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Upravljanje projektima
U Zagrebu, 14. siječnja 2019.
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni ekonomist 3
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo 3 godine rada u financijama
Uvjeti rada -
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome i potvrda o stažu s HZMO-a
Plaća( izražena koeficijentom složenosti poslova) 4,0

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397