Rukovoditelj službe za upravljanje projektima

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Upravljanje projektima
U Zagrebu, 11. prosinca 2019.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj službe za upravljanje projektima
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Za stalno uz probni rok od 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama, iskustvo upravljanja portfeljom projekata
Posebni uvjeti: Vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office paketa, poznavanje engleskog jezika, SAP poslovnih procesa
Opis poslova:
  • Neposredno upravlja Službom, usklađuje i kontrolira rad zaposlenika, daje zadatke zaposlenicima, predlaže plan rada Službe i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i ocjenjuje njihov rad
  • Sudjeluje u izradi nacrta godišnjeg izvješća o radu
  • Prati i proučava zakone i druge propise koji se odnose na djelokrug rada Službe i njihovu primjenu te daje voditeljici mišljenje i prijedloge
  • Potiče, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi analiza, mišljenja, informacija i prijedloga
  • Obavlja poslove na obradi predmeta, preporuka i prijedlogoje donosi voditeljica
  • Dužan je pravovremeno reagirati i upozoriti voditeljicu na radnje/okolnosti koje bi imale negativne posljedice za podružnicu
  • Surađuje s ostalim Sluužbama u izradi nacrta i obrazloženja prijedloga općih i pojedinačnih akata, sudjeluje u pripremi i provođenju postupka javne nabave, radova i usluga i obavlja i druge poslove po nalogu voditeljice
Rok za dostavu ponuda:  5 dana
Plaća ( izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 5,4
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397