Rukovoditelj službe održavanja vozila, strojeva i komunalne opreme

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 5. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj službe održavanja vozila, strojeva i komunalne opreme
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, tehničkog smjera
Radno iskustvo 2 godine radnog iskustva u struci
Potrebna verifikacija, osposobljavanje i sl.: Vozačka dozvola B kategorije
Posebni uvjeti: NE
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplomei, potvrda o stažu iz HZMO-a,
Uvjeti rada: rad u zatvorenom, rad u jutarnjoj smjeni

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397