Rukovoditelj odjela računovodstva- Terminali

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Robni terminali
U Zagrebu, 8. siječnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj odjela računovodstva
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na poslovima računovodstva
Posebni uvjeti: samostalni rad s paketom- MS Office, Internet, e- mail, stručnost u vođenju procesa rada, inicijativnost i kreativnost u rješavanju složenih poslova i spremnost preuzimanja odgovornosti, lakoća izražavanja, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, sklonost suradnji i timskom radu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Službi za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o.