Referent za unutarnji nadzor - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
U Zagrebu, 29. ožujka 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  REFERENT ZA UNUTARNJI NADZOR
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS tehničkog, društvenog ili drugog smjera
Radno iskustvo: 3 (tri) godine
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 3,5
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, dokaz o radnom stažu HZMO-a

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Službi ljudskih potencijala Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.