Referent za poslove javne nabave

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 22. svibnja 2018 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta: 8 Referent za poslove javne nabave
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Trajno ( probni rad u trajanju 3 mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, upravnog općeg ili ekonomskog smjera
Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci
Uvejti rada: Rad u zatvorenom
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397