Referent prodaje I

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 5. veljače 2020.

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent prodaje I
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: Neodređeno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Radno iskustvo -
Posebni uvjeti: -
Uvjeti rada: -
Rok za dostavu ponuda:  8 dana od objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397