Referent marketinga- Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 2. veljače 2018 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent marketinga I
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/ duštvenog smjera
Radno iskustvo 2 godine radnog iskustva
Uvjeti rada Rad u uredu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.