Referent financija i računovodstva 1-Tržnice

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 23. studenog  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent financija i računovodstva 1
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS ekonomskog smjera
Radno iskustvo -
Uvjeti rada -
Plaća ( izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 2,80
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41