Radnik u ugostiteljstvu- Grad mladih

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 15. studenog 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Radnik u ugostiteljstvu-( hostel "grad mladih" Zagreb)
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO ( 6. mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS/PK
Radno iskustvo: -
Posebni uvjeti: dobre motoričke sposobnosti i tjelesna kondicija
Uvjeti rada: Rad u smjenama
Plaća ( izražena koeficijentom složenosti poslova) 1,50
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika svjedodžbe

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.