Radnik na radu s posudama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 27. travnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  radnik na radu s posudama
Broj radnika: 10
Trajanje potrebe: privremeno, 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada rad na otvorenom, rad u smjenama, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 1,60 + dodatak na uvjete rada 5,43

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.