Računovodstveni referent - Gradska ljekarna Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 29. ožujka 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  RAČUNOVODSTVENI REFERENT
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme / zamjena odsutnog radnika
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo: najmanje 1 (jedna) godina
Uvjeti rada: pet dana u tjednu, jedna smjena
Rok za dostavu ponuda: 5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda HZMO - elektronski ispis radnog staža

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.