Projektant razvoja- Zg. ceste

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebačke ceste
U Zagrebu, 12. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Projektant razvoja
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Radno iskustvo: 3 godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ( građevinski smjer)
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebačke ceste, Donje Svetice 48, 10000 Zagreb.