Programer poslovnih sustava

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
U Zagrebu, 21. prosinca 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Programer poslovnih sustava
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS ili 180-240 ECTS/ VSS ili 300 ECTS tehničkog društvenog usmjerenja
Radno iskustvo: 2 godine
Posebni uvjeti: znanje engleskog jezika, poznavanje SQL upitnog jezika, poznavanje rada s nekom od relacijskih baza podataka (npr. MS sql server, Oracle, Base...), poznavanje razvojnih alata (jezika) koji služe za izradu programa (aplikacija) koji "napadaju" podatke u spomenutim bazama podataka (npr. Visual studio, programski jezici C, VB), alat Centura/ Gupta, jezik sql/ Windows, alat Panther ( jezik Prolifics), alat Eclipse ( jezik Java),....), poželjna osnovna teorijska znanja o radu hardwera ( računala, skenera, printera) i računalne mreže ( switche-evi, protokoli, domene, Active Directory, HDCP, serveri, exchange server, javne mape...)
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta) 3,2
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi poštom ili neposrednu u pisarnicu Gradske plinare Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb s nazakom " Ljudski resursi".

Prednost pri zapošljavanu pod jednakim uvjetima, između ostalih kategorija, ostvaruju i osobe s invaliditetom, sukladno odredbi čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13 i 152/14).