Prodavač putnih karata

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 26. siječnja 2018 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Prodavač putnih karata
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS
Radno iskustvo Najmanje 6 mjeseci
Uvjeti rada Rad u smjenama
Plaća: koeficijent složenosti poslova 2,30 + dodatak od 5% na uvjete rada
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, potvrda o vjerodostojnosti svjedodžbe, potvrda o stažu iz HZMO-a, potvrda o nekažnjavanju

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.