Prodavač putnih karata

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 11. veljače 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Prodavač putnih karata
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme u trajanju od 1 godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS prometnog, ekonomskog ili društvenog smjera
Radno iskustvo Najmanje 6 mjeseci
Posebni uvjeti: Poznavanje rada na računalu, poznavanje barem jednog svjetskog jezika
Uvjeti rada Rad u smjenama
Plaća: koeficijent složenosti poslova 2,30
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, potvrda o stažu iz HZMO-a, potvrda o nekažnjavanju

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397