Prodavač putnih karata

Zagrebački holding d.o.o.
Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 12. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Prodavač putnih karata
Broj radnika: 3 (tri) m/ž
Trajanje potrebe: određeno u trajanju od jedne godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/ SSS, prometnog, ekonomskog ili društvenog smjera
Radno iskustvo najmanje 6 mjeseci
Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 2,30
Rok za dostavu ponuda:  8 dana od objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika svjedodžbe, uvjerenje o vjerodostojnosti svjedodžbe, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Uvjeti rada: rad u smjenama

Napomena: Ponuda se podnosi u Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397