Pravnik II- Gradska plinara Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1
U Zagrebu, 20. rujna 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Pravnik II
Broj radnika: 1  (jedan)
Trajanje potrebe: Određeno
Probni rad: 6 mjeseci
Naknada za prijevoz da
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS pravnog usmjerenja
Radno iskustvo radno iskustvo u struci minimalno 2 godine
Dodatna stručna znanja: znanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika, vozački ispit "B" kategorije
Rok za dostavu ponuda:  10 (deset) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis
Opis poslova:
 • praćenje i analiziranje mjerodavnih propisa, normi, standarda, intemih propisa, prakse suda i
 • drugih nadležnih tijela;
 • usklađivanje internih propisa i poslovanja Društva s mjerodavnim propisima;
 • izrada pravnih mišljenja i analiza predmeta i postupaka;
 • izrada i kontroliranje ispravnosti ugovora i općih akata;
 • zastupanje Društva pred sudovima i drugim nadležnim tijelima;
Poželjni uvjeti:
 • informatička pismenost (MS Office, lnternet)
 • znanje engleskog jezika
 • vozadki ispit: B kategorija
 • položen pravosudni ispit
 • radno iskustvo u odvjetništvu

Napomena: U užem krugu izbora kandidata može se provesti psihologijsko i/ili stručno testiranje.
lspunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom i rezultat psihologijskog i/ili stručnog testiranja bit će odludujući u odabiru kandidata.

Ponude se dostavljaju putem internetske stranice GPZ-a na nadin da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdf, word ili rtf formatu (http://karijera.plinara-zaoreb.hr ).

Nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.


Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397