Poslovođa voznog parka

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 13. srpnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovođa voznog parka
Broj radnika: 3
Trajanje potrebe: trajno ( probni rad u trajanju od tri mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS
Radno iskustvo dvije godine iskustva u struci
Uvjeti rada rad u zatvorenom, smjenski rad
Posebni uvjeti: NE
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397