Poslovođa Službe primarne reciklaže

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 22. srpnja 2019 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovođa Službe primarne reciklaže
Broj radnika: 2
Trajanje potrebe: Trajno (probni rad od tri mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS
Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u struci
Posebni uvjeti: Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl..3. točka 16.,18.,26. i 56. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvietima rada - obvezan prethodni zdravstveni pregled. Osposobljen za postupanje s opasnim otpadom.
Uvjeti rada: Rad u zatvorenom, smjenski rad
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe, ispis radnog staža HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.