Poslovođa održavanja vozila i strojeva

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 6. rujna 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovođa održavanja vozila i strojeva- odjel automehaničarske radionice s pratećim djelatnostima
Broj radnika: 3 (tri) m/ž
Trajanje potrebe: Trajno ( probni rok 3 mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS tehničkog smjera
Posebni uvjeti: -
Radno iskustvo Tri godine radnog iskustva u struci
Uvjeti rada: Rad u zatvorenom, smjenski rad, rad subotom
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba,životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397