Poslovna tajnica 1

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljnje projektima
U Zagrebu, 28. studenoga 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovna tajnica 1
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: za stalno uz probni rok od 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Rdno iskustvo: 3 godine na sličnim poslovima
Posebni uvjeti: poznavanje Ms Office paketa
Uvjeti rada: rad u uredu
Plaća ( izražena koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta): 2,4
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.