Pomoćnik voditelja podružnice Autobusni kolodvor Zagreb za promet

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 11. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Pomoćnik voditelja podružnice za promet
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme u trajanju od 1 godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ekonomskog ili prometnog smjera
Radno iskustvo: 4 godine
Posebni uvjeti: Poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika
Uvjeti rada: Rad u jednoj smjeni
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,  potvrda o nekažnjavanju

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397