Operativni organizator protupožarne zaštite i zaštite na radu - podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 13. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Operativni organizator protupožarne zaštite i zaštite na radu
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme u trajanju od 1 godine
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS tehničkog smjera
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti: /
Uvjeti rada: Rad u jednoj smjeni 
Koeficijent složenosti posla: 2,50
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda vjerodostojnosti diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,  potvrda o nekažnjavanju

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397