Monter 1

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1
U Zagrebu, 17. travnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Monter 1
Broj radnika: 8 (osam) 
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME, probni rad od 2 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, zvanje plinoinstalater
Radno iskustvo u struci: tri godine
Radno vrijeme: jedna smjena
Poželjni uvjeti: iskustvo u zamjeni plinomjera i ispitivanju plinskih instalacija, položen ispit HSUP-a za ispitivača plinskih instalacija
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu HZMO,
potvrda o poslovima koje je radnik obavljao, potvrda o položenom ispitu HSUP-a- ako kandidat posjeduje
Naknada za prijevoz: da
Dodatna znanja i vještine: vozačka dozvola B kategorije
Opis radnog mjesta: lzvršavanje složenih radnih zadataka. samostalno izvođenje radova na izgradnji,
reparaciji, rekonstrukciji i odrzavanju distribucijskog sustava mjerno-regulacijske opreme
i unutarnjih plinskih instalacija, uključujući i radove pod plinom uz pridržavanje pravila
iz zaštite na radu, protupožame zaštite te rada na siguran način:
vođenje dokumentacije o obavljenim poslovima; upotrebljavanje kombiniranog
vozila za prijevoz osoba, alata, opreme i materijela za provođenje poslovnih procesa i
prikupljanie i sistematiziranje podataka, dokumentacije podloga za provodenje
poslovnih procesa: sudjelovanje u izradi uputa, postupaka i drugih općih akata.

Napomena: Ponude se dostavljaju putem web sfanice GPZ-a na nacin da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdt, word ili rtf formatu  (http://karijera.plinara-zagreb.hr)

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397