Monter 1

Zagrebački holding d.o.o.
Gradska plinara Zagreb d.o.o
Radnička cesta  1
U Zagrebu, 12. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Monter 1
Broj radnika: 15 (petnaest) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno, probni rad 2 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS- plinoinstalaterskog usmjerenja
Radno iskustvo 3 godine 
Dodatna znanja i vještine: Vozačka dozvola B kategorije
Rok za dostavu ponuda:  10 dana
Dokazi uz ponudu:   životopis, preslika svjedodžbe, potvrda o radno pravnom statusu za mirovinsko osiguranje, potvrda o poslovima koje je radnik obavljao, potvrda o položenom ispitu HSUP-a za ispitivača plinskih instalacija
Radno vrijeme: jedna smjena
Poželjni uvjeti: iskustvo u zamjeni plinomjera, i ispitivanju plinskih instalacija, poželjan ispit HSUP-a za ispitivača plinskih instalacija
Naknada za prijevoz: da
Opis radnog mjesta: Izvršavanje složenih radnih zadataka, samostalno izvođenje radova na izgradnji, reparaciji, rekonstrukciji i održavanju distribucijskog sustava mjerno regulacijske opreme i unutarnjih plinskih instalacija, uključujući i radove pod plinom uz pridržavanje pravila iz zaštite na radu, protupožarne zaštite te rada na siguran način, vođenje dokumentacije o obavljenim poslovima, upotrebljavanje kombiniranog vozila za prijevoz osoba i alata, opreme i materijala zaprovođenje poslovnih procesa, prikupljanje i sistematiziranje podataka, dokumentacije i podloga za za provođenje poslovnih procesa, sudjelovanje u izradi uputa, postupaka i drugih općih akata.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Napomena: Ponude se dostavljaju putem web stranice GPZ-a  na način dsa sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdf. word ili rtf formatu (http://karijera/plinara-zagreb.hr)

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397