Magistar farmacije - Gradska ljekarna Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 03. travnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Magistar farmacije
Broj radnika: 3 (tri) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME, zamjena za odsutne radnike
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije
Radno iskustvo poželjno 1 godina u struci
Posebni uvjeti: licenca za samostalni rad
Uvjeti rada: 6 dana u tjednu, u  dnevnom i noćnom dežurstvu
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome i licence za samostalan rad, eventualne preporuke

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.