Magistar farmacije

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 20. studenoga 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta:  Magistar farmacije
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistar farmacije
Radno iskustvo: Poželjno 1 godina radnog iskustva u struci
Posebni uvjeti: Licenca za samostalni rad
Uvjeti rada: Šest dana u tjednu, u smjenama dnevni i noćni rad
Rok za dostavu ponuda: 5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: Zamolba, žrvotopis, preslika diplome i licence za samostalan rad, eventualne preporuke, elektronički zapis o mirovinskom stalu (e-radna knjižica HZMO)

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397