Kuhar

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 27. prosinca 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Kuhar ( hostel Arena, Zagreb i Grad mladih, Zagreb)
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: ODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV/SSS
Radno iskustvo:  -
Posebni uvjeti: Dobre motoričke sposobnosti i tjelesna kondicija
Uvjeti rada: Rad u smjenama
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika svjedodžbe
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova): 1, 85

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397