Kućni majstor - podružnica Vladimir Nazor

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 29. ožujka 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  KUĆNI MAJSTOR (kamp Veli Jože u Savudriji, hostel Cvrčak u Dugoj Uvali I hostel Stoimena u Crikvenici)
Broj radnika: 7 (sedam) 
Trajanje potrebe: PRIVREMENO (sezonsko zapošljavanje)
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV
Posebni uvjeti: rukovanje motornom pilom, rad s kosilicom, sposobnost rada na visini, vozačka dozvola B kategorije
Uvjeti rada: rad u smjenama
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta): 1,61
Rok za dostavu ponuda:  3 (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.