Koordinator poslova I

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Sektor za upravljanje ljudskim resursima i pravnih poslova
Odjel za pravne poslove
Direkcija
U Zagrebu, 16. svibnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  koordinator poslova I
Broj radnika: 1 (jedan)
Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397