Koordinator poslova 2 u Službi za nabavu

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija - Služba za nabavu
U Zagrebu, 11. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova 2
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, magistra prava
Radno iskustvo: Jedna godina iskustva rada u struci
Posebni uvjeti: Poznavanje engleskog jezika, minimalna razina B1
Uvjeti rada:  
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu HZMO-a, preslika vozačke dozvole B kategorija, potvrda kojom se potvrđuje znanje engleskog jezika

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397