Koordinator poslova 1, ing. građevinarstva

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 11. prosinca  2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova I
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS, ing. građevinarstva
Radno iskustvo iskustvo na poslovima legalizacije i energetske učinkovitosti zgrada
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a- elektronički zapis, dokaz radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.