Kontrolor I-ZET

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZET
U Zagrebu, 15. studenog 2017 .
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Kontrolor I ( Služba za nadzor, upravljanje i razvoj prometa- odjel za sigurnost prometa i kontrolu prometnog osoblja)
Broj radnika: 3 (tri)
Trajanje potrebe: ODREĐENO -jedna godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS- tehničar cestovnog prometa
Radno iskustvo -
Uvjeti rada -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.