Komunalni radnik u primarnoj reciklaži

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 12. 6. 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Komunalni radnik u primarnoj reciklaži
Broj radnika: 20
Trajanje potrebe: određeno, 6 mjeseci, (probni rad 1 mjesec)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Dodatna stručna sprema: -
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada rad na otvorenom, rad u smjenama
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 16., 18., 26., 56. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima- obvezan prethodni zdravstveni pregled. Osposobljen za postupanje s opasnim otpadom, osposobljen za rad na preši i ostalim strojevima
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397