Komunalni radnik- odjel odvoza kućnog otpada

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 1. ožujka 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  komunalni radnik – Odjel odvoza kućnog otpada
Broj radnika: 71
Trajanje potrebe: određeno, 6 mjeseci, ( probni rad u trajanju od 1 mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: NSS
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada rad na otvorenom, rad u smjenama, noćni rad, rad subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 16., 18., 26., 56. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima- obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397